Kriteria orang yang mendustakan hari kebangkitan

Allah Taala menceritakan ciri-ciri mereka yang mendustakan hari kebangkitan dalam QS. Al-Maun, dimana Allah Taala memulainya dengan suatu pertanyaan sebagai penekanan akan pentingnya perkara ini, Allah Taala berfirman, “Tahukah engkau wahai Muhammad, orang yang...

Mendewasakan Diri

Proses pendewasaan itu tak lengkap hanya dengan membaca buku. Melalui proses tersebut dengan diri sendiri, mengukir kisah sendiri, merasakan pahitnya menahan sabar tatkala ditimpa ujian dan musibah, beratnya bertahan tatkala lelah udah di ujung nadir, semua rasa itu...

Sikap muslim terhadap harta

Indahnya perkataan dari Umar bin Khattab radiyallahu anhu لغَن والفقر مطيتان لا أِبالي أيهما ركبت, والفقر والغَن ابتالاء من الله تعاىل لعبده Kekayaan dan kemiskinan adalah dua tunggangan (yang pasti akan ditunggai salah satunya), dan aku tidak peduli tunggangan yang...

Akan sampai kapan terus bicara tauhid?

Tegaknya tauhid di hati manusia adalah tujuan utama dakwah Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam. Pesan tauhid ini telah dibawa sejak diutusnya Nabi pertama ke dunia ini. Kemudian diteruskan oleh para nabi dan rasul dari generasi ke generasi. Bahkan Nabi Ibrahim...