Kita semua bersalah. Tidak ada yang luput dari dosa dan kekeliruan. Yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang tatkala terjatuh, segera sadar, bangkit dan berlari kembali kepada Allah. Bertaubat dan meminta ampun atas segala dosa-dosanya. Bertaubat haruslah bersegera. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu sampai. Kapan ruh dan nafas terhenti. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qoyyim rahimahullah


قال ابن القيم رحمه الله :التوبة من الذنب فرض على الفور،ولا يجوز تأخيرها،فمتى أخرها عصى بالتأخير،فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى،وهي توبته من تأخير التوبة

“Bertaubat dari dosa merupakam kewajiban yang perlu disegerakan. Tidak boleh menunda-nundanya. Barangsiapa menundanya maka dia telah bermaksiat dengan menunda. Maka jika seseorang bertaubat dari dosa yang dilakukan sebelumnya maka wajib baginya bertaubat untuk dosa yang lainnya yaitu bertaubat karena menunda taubat”

Semoga Allah memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semua.

Oleh: Radikal Yuda