Faidah 004/100

Perbuatan berbangga-bangga diri dengan pekerjaan ini semisal dengan perbuatan para pedagang Quraysi yang mereka merendahkan profesi selain mereka seperti petani, tukang besi, dan lain sebagainya

Berbangga-bangga dengan profesi, contohnya orang kaya atau pedagang yang membangga-banggakan dagangannya di atas yang lain, merasa lebih baik daripada tukang kayu, tukang besi atau , orang-orang yang bekerja di kantoran merasa lebih baik dan lebih terpuji karena pekerjaan mereka tersebut dibanding yang lainnya

Seorang muslim tidak boleh meremehkan orang lain dan merasa lebih baik. Apakah peremehan tersebut dilakukan terhadap manusia secara umum apalagi merendahkan manusia karena profesi atau pekerjaan yang dilakoninya

Perbuatan seperti ini merupakan contoh dari perilaku jahiliah. Menilai tinggi rendahnya seseorang karena pekerjaan maka orang seperti ini bermental dengan mental jahiliyah.

Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta’ala tentang Quraisy yang melakukan 2 perjalanan. Allah memberikan nikmat pada mereka dengan dua perjalanan dagang, ketika musim dingin Mereka pergi ke Yaman dan melakukan perjalanan pada musim panas ke daerah Syam

Di mana para pedagang ini merendahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka, seperti para petani dan para tukang kebun

Padahal seandainya tidak ada petani maka orang-orang kaya ini mau makan apa?!. Seandainya tidak ada tukang kebun maka tentu saja mereka akan susah mencari sumber makanan dan lain sebagainya.

Maka sungguh tidak layak seseorang merendahkan orang lain atas dasar pekerjaannya

.

Faedah dari kitab syarah Masail jahiliyah hal.259-260 Syaikh Shalih Fauzan
.
.

 

Disusun oleh : Radikal Yuda
@Pogung dalangan