“Al -Ummu madrasah Al-ula (Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya) bila engkau persiapkan dengan baik maka engkau telah mempersiapkan bangsa yang baik dan kuat”

Generasi terbaik lahir dari rahim ibu terbaik, maka persiapkanlah diri engkau wahai saudariku, jadilah madrasah terbaik untuk kader-kader masa depan terbaik.

Bila anda ingin melahirkan generasi terbaik maka persiapkan diri anda, jadilah calon ibu yang memiliki kualitas takwa terbaik, tangguh, kuat lahir maupun batin, tegar, mandiri, sabar, cerdas.

Sebelum calon-calon generasi terbaik lahir ke muka bumi dari rahim mu. Itu semua bermuara dari sumber terbaik. Yang memiliki kesadaran bahwa generasi terbaik adalah titipan yang Maha Rahim, yang mana harus dijaga, diasuh dan diayomi dengan sebaik mungkin.

Wahai saudariku, kau sangat berperan penting dalam menentukan watak, karakter dan kepribadian calon generasi terbaik. Kau adalah sekolah pertama untuk mereka sebelum mereka menginjakkan kaki disekolah yang lain.

Kau adalah gudang ilmu dan pusat peradaban untuk mereka dan wadah yang menghimpun sifat-sifat mulia. Menjadi sebuah tuntutan untuk terus menimba ilmu tanpa henti. Belajar terus-menerus tentang kehidupan.

Terus bergerak tidak berhenti meningkatkan kualitas diri. Karena untuk melahirkan generasi terbaik diperlukan sumber terbaik juga. Oleh karenanya teruslah belajar.

Wahai saudariku, teruslah mencari ilmu, bekali diri mu dengan ilmu. Ilmu yang dapat meluruskan akidah, menshalihkan ibadah, membangun akhlak yang mulia, meluaskan pengetahuan, membuat mandiri, tidak bergantung kepada orang dan bisa bermanfaat untuk orang lain.

Bercerminlah kepada mereka, para shahabiyah wanita-wanita anshar. Jadilah ibunda Aisyah masa kini, yang tegar diatas keimanan tidak hanyut oleh arus deras fitnah dunia. Memiliki pemahaman dalam mengenai ilmu agama.

Penulis: Fitra Aryasandi
Artikel: muslimplus.or.id